Trang chủ » Sản phẩm » Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện vặn ren hiệu HATHACO

Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện vặn ren hiệu HATHACO

1. Tháo nắp chụt của phụ kiện để kiểm tra tính nguyên vẹn của các chi tiết ở mỗi đầu phụ kiện, gồm: đai giữ ống(màu trắng), đệm ép gioăng và gioăng cao su.
2. Lắp lại các chi tiết vào đầu ống theo thứ tự: gioăng, đệm ép gioăng, đai giữ ống và nắp chụp phụ kiện.
3. Đùng thước đo chiều dài từ vai trong đầu phụ kiện đến mép ngoài của thân phụ
4. Đánh dấu độ dài lên đầu ống cần lắp đặt, đẩy đấu ống được đánh dấu vào phụ kiện đảm bảo đầu ống chạm vào cai đỡ ống bên trong thân phụ kiện.
5. Đẩy các chi tiết vào đầu phụ kiện
6. Vặn siết chặt nắp chụp phụ kiện bằng tay hoặc cở lê sao cho mối nối chặt hoàn toàn.