Trang chủ » Thông tin công ty » Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

– Cung cấp vật tư và thi công di dời đường ống D630 và D500 thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Bắc Ninh tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
– Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống ống cấp nước và ống dịch vụ xã Hòa Phú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
– Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống ống cấp nước và ống dịch vụ xã Hương Mạc, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
– Cung cấp phụ kiện, vật tư dự án Xây lắp đường ống cấp nước thô cho khu kinh tế Nghi Sơn- Thanh Hóa- Tổng công ty Anh Phát
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước xã Vân Côn, xã Đan Phượng- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước Phú Lương- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước đường Tố Hữ- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước Quả Phú Cầu- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước tổ 1,2,3,4, 5,6,10 phường Phúc La- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước tổ 8,9 phường Mộ Lao- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước làng Yên Phúc, làng Vạn Phúc, làng Hà Trì- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước TT Tản Đà, Hà Đông- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước khu Lê Trọng Tấn- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư phụ kiện dự án Xây lắp mạng lưới ống dịch vụ cung cấp nước tập thể Viện Quân Y, tập thể Viện 103, khu Bệnh Viện Tỉnh- Công ty TNHHMTV Cấp nước Hà Đông
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước An Bình tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước An Bình 09 xã tại Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước An Bình 11 xã tại Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước Thanh Hà, 20.000m³/ngày đêm- Công ty CN Thanh Hà
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước Vĩnh Hùng- Xã Vĩnh Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước Ba Vì- Công ty CP Môi trường Ba Vì
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho nhà máy nước DNP Bắc Giang
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Xây dựng trạm cấp nước 10.000m³/ngày đêm- xã Nam Long, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
– Cung cấp vật tư, phụ kiện cho dự án Xây lắp trạm cấp nước xã Thu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình- TTNS và Vệ sinh Môi trường Nông Thôn tỉnh Hòa Bình